Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Інформація про приватних виконавців

26 жовтня 2017, 10:54

З метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації примусовго виконання рішень та відповідно до статті 25 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" повідомляємо, що згідно Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" від 02.06.2016 № 1403-VІІІ (далі – Закон) утворено інститут приватних виконавців.

Відповідно до статті 16 "Приватний виконавець":

 1. Приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.
 2. Приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності.

Відповідно до статті 17 "Державне регулювання діяльності приватного виконавця":

 1. Міністерство юстиції України:

1) формує та реалізує державну правову політику у сфері організації примусового виконання рішень;

2) забезпечує підготовку приватних виконавців та підвищення їхньої кваліфікації, 

Відповідно до статті 27 "Особливості здійснення діяльності приватного виконавця":

 1. Фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення, визначеного Законом України"Про виконавче провадження".
 2. Приватний виконавець з метою належного виконання своїх обов’язків має право залучати працівників поліції для сприяння у вчиненні ним виконавчих дій.

Залучення працівників поліції для сприяння у вчиненні виконавчих дій здійснюється за мотивованою постановою приватного виконавця, яка подається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії та має бути розглянута по суті не пізніше наступного робочого дня. У задоволенні постанови приватного виконавця може бути відмовлено лише з підстав залучення особового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень, а також до подолання наслідків масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій.

 1. Особа не має права здійснювати діяльність приватного виконавця після внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України запису про зупинення або припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця.
 2. Забороняється здійснення діяльності приватного виконавця без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності.
 3. Приватний виконавець має посвідчення та печатку, опис і порядок використання яких встановлюються Міністерством юстиції України.
 4. Правила ведення діловодства та архіву приватного виконавця затверджуються Міністерством юстиції України.
 5. Матеріали виконавчих проваджень та архів приватного виконавця є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного виконавця у зв’язку із здійсненням ним діяльності з виконання рішень.
 6. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним діяльності.
 7. Приватний виконавець зобов’язаний подавати Міністерству юстиції України інформацію про свою діяльність у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

 

Приватний виконавець має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру приватних виконавців України. Про початок діяльності приватний виконавець повідомляє Міністерство юстиції україни, яке у свою чергу вносить отриману інформацію до Єдиного реєстру приватних виконавців України не пізніше наступного робочого дня за днем її отримання.